Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17Kursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i Byggteknisk forskrift - Krav til universell utforming i TEK17. På dette kurset gjennomgår vi kravene i byggteknisk forskrift, TEK17 og illustrerer dette med eksempler.

Innhold:
Deltakerne vil få en innføring i både hvilke krav som gjelder, hvordan de kan tolkes og hvordan det kan dokumenteres at kravene er tilfredsstilt. Vi viser også hvor vi ofte opplever at det forekommer avvik.

Vi holder kurs og foredrag rundt omkring i landet. Ønsker du kurs eller foredrag på din arbeidsplass, om krav til universell utforming i TEK17 – ta kontakt med fagansvarlig:
Trine Presterud:
Utdanning:
Bygg- og anleggsingeniør med videreutdanning fra NTNU og tilleggsutdanning innenfor psykologi, coaching, samt leder- og organisasjonsutvikling.

Arbeidserfaring:
25 år innenfor veg, trafikk og samferdsel. Daglig leder i Universell Utforming AS fra 2009, faglig leder fra 2012. 2 år som koordinator for universell utforming og 7 år som leder for Veiplanseksjonen i Samferdselsetaten i Oslo kommune. Før det 16 år innenfor forskning og utvikling, planlegging, trafikkteknikk og drift, samt lederutvikling i ulike avdelinger i Statens vegvesen. Har jobbet mye med kompetanseoppbygging gjennom seminarer, ledersamlinger og holdt foredrag knyttet til ulike temaer.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Har hatt ansvar for kompetanseoppbygging i Samferdselsetaten i Oslo kommune, utarbeidelse av handlingsplan, kartleggingsarbeid, kontakt med brukerorganisasjoner, opprettelse og ledelse av nettverksgrupper og holdt foredrag ved diverse seminarer i Norge og Norden. Startet som daglig leder i Universell utforming AS i 2009, erfaring derfra med kvalitetssikring og kontroll av planer, kartlegging av eksisterende bygg og uteområder, generell rådgivning samt foredrag og kompetanseoppbygging.