Butikkleder utdanning - nettkurs med 4 samlingerKursarrangør: FagSenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 samlinger a 3 dager

Vi tilbyr butikklederutdanning, en utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på ledersstillinger innenfor butikkyrket, eller tilsvarende. Samlingene arrangeres på vårt kurssenter

Butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel og som liker kontakt med mennesker fra ulike deler av verden. Du bør like utfordringer og en variert hverdag. Studenten vil tilegne seg kunnskap om å jobbe som leder og å drive bedrift. Dagens utvikling stiller stadig sterkere krav til kunnskap.

Ved å studere hos oss vil du få den nødvendige kunnskapen som du trenger for å utvikle deg til å bli en bedre leder. Studiet vil gi deg god kunnskap om personaladministrasjon, økonomisk forståelse, markedsføring / salg, relasjonsbygging og kundebehandling


Praktisk informasjon:
Oppstart etter at vi har mottatt søknad og du har fått godkjent studieplass. Det vil si at din søknad vil bli vurdert ut i fra kriterier til opptak. Tidligere utdanning og arbeidserfaring vil bli vurdert etter relevans.

Opptak:
fortløpende med godkjenning av hver søknad fra opptaksbehandling. Samlingene for studiet starter i august, men nettskolen vil være tilgjengelig ved inntak. De som søker og får studieplass får tilgang til nettskolen fortløpende (hele året).

Personlige egenskaper:
Du bør ha interesse for arbeid i varehandelen, like å møte mennesker i kjøp og salgssituasjoner. Butikkledere arbeider tett på sine medarbeidere og leverandører, og bør derfor like å samarbeide med andre. Du behøver ikke å bo i nærheten av studiestedet da det er samlinger fire ganger i løpet av året og det er overnattingsmuligheter under samlingene. Det er muligheter for å ta fly, tog eller buss til Roa og du vil bli hentet der.

Faglig innhold i studiet:

Logistikk og butikkdata:
• Data og styringssystemer
• Svinn
• Vareflyt
• Innføring i menyvalg og navigasjon på kassesystemet
• Butikkdatakjennskap og muligheter vedrørende datasystemene
• Kunnskap om dokumentasjon med/rundt transaksjoner
• Support, backup og systemstøtte


Økonomi:
• Hvordan påvirker kostnadene det økonomiske resultatet
• Tolkning og føring av driftsregnskapet
• Produltkalkyler og prissetting av varer for salg
• finansiering og lønnsomheten i butikk
• budsjettering og økonomisk planlegging.
• Skatt og lønn

Personalledelse:
• Kommunikasjon , med ansatte og kunder
• Personalsamtalen og motivering av ansatte
• Salgslederen X hvordan få til god lagånd og samspill på arbeidsplassen?
• Servicelederen X særtrekk og kvalitet ved service
• Etikk og normer
• Arbeidspsykologi og teamarbeid
• delegering
• betydningen av å sette opp mål og hvordan nå dem
• hvordan håndtere konflikter
• kompetanseutvikling
• organisasjonsutvikling
• rekruttering og utvelgelse av personal


Personalledelse og lovverk:
• Personalplanlegging
• Avvikling av arbeidsforhold
• Individuelle arbeidsavtaler¨
• Lovgiving og rettsvirkninger
• Yrkes og vernelovgiving
• Personalpolitikk

Bransjekunnskap i detaljhandelen:
• Kundegruppe til rett varegruppeX Leverandørkunnskap
• Forhandling med kjede, leverandører og bank
• Varekunnskap

Markedsføring og kundebehandling:
• Butikkenes beliggenhet og tilgjengelighet
• Kundegrunnlag og segmentering.
• Behov og etterspørsel av varer i markedssonen.
• Markedsstyring
• Markedsundersøkelser
• Produkt X / Sortimentutvikling
• Distribusjon
• Prissetting
• Markedsovervåking
• Markedsstrategier
• Kundeveiledning og kjøpsadferd
• Mersalgstrategi
• Salgsprosessen

Markedsføring og lovverk:
• Praksis mot leverandører og kunder
• Lovtekst

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse eller 5 års erfaring
innen relaterte yrker eller fullført 2 årlig videregående og fagbrev. Erfaring fra varehandel er fordel.