Bustadoppføringslova med kontrakter - nettkurs



Kursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 12:00
Varighet: 1/2 dag
Pris: 3.000

Når kan man kreve oppgjør fra forbruker? Hvordan skal krav på mer penger eller mer tid håndteres mot forbruker? Hva er et bindende prisoverslag i motsetning til en ikke bindende prisopplysning? Hva er en mangel og hva kan forbrukeren egentlig kreve?

Kursbeskrivelse:
På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova. Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler noen av de mest sentrale temaene i kontrakter med forbruker om oppføring av bolig. Det vil særlig bli fokusert på:
• Hvilke prosjektet bustadoppføringslova gjelder for
• Hva man må passe på ved avtaler med forbruker
• Varsling av endringer, vederlagsjustering og fristforlengelse
• Overtakelse og mangelhåndtering

Mål for kurset:
Du får en grundig gjennomgang av bustadoppføringslovas krav relatert til de mest praktiske utfordringene i et boligprosjekt. Etter endt kurs skal du ha en grunnleggende kunnskap om håndtering av boligprosjekter med forbruker.

Tor Andre Ulsted er advokat i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

I lys av dagens COVID-19-situasjon er det viktig for Standard Online å sørge for en trygg gjennomføring av våre kurs for både kursdeltakere og kursholdere. Vi tilbyr derfor dette kurset som digitalt kurs, levert via plattformen Zoom. For ytterligere informasjon om gjennomføringen, se mer under "Påmelding".

Målgruppe for kurset:
Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter om oppføring av bolig eller arbeid i tilknytning til oppføring av bolig.