BustadoppføringslovaKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Scandic Solli
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Parkveien 68, 0202 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: fra 9.000
Neste kurs: 03.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om bustadoppføringslova. En gjennomgang av de sentrale kontraktsbestemmelsene som gjelder ved oppføring av ny bolig.

På bakgrunnen av erfaringene som leder i Boligtvistnemnda, vil foredragsholder særlig fokusere på saker som ofte er gjenstand for tvist mellom entreprenør og forbruker, så som:
• Når foreligger det en mangel ved boligen
• Retting og prisavslag
• Dagmulkt som følge av forsinkelse
• Tvister om betalingsoppgjøret
• Overtakelse ved innflytting
• Avbestilling med erstatningsansvar

I dag er all bygging av nye boliger regulert av bustadoppføringslova. Dette gjelder uansett måten boligformen er organisert på, enten det dreier seg om borettslagsleiligheter, eierleiligheter eller eneboliger og fritidsboliger. Loven stiller opp ufravikelige regler for kontraktforholdet mellom byggherren (forbrukeren) og entreprenøren (selgeren).

Foredragsholder Lasse Simonsen er leder for Boligtvistnemnda og innholdet av kurset baseres på den erfaring om klagetyper som han har fra dette vervet. I kurset gjennomgås de mest sentrale og praktisk viktige reglene som gjelder mellom partene. Det vil bli belyst hvordan reglene vil virke for ulike typer boligbygging.

Det er utarbeidet såkalte Byggblanketter av Standard Norge for inngåelse av kontrakt om oppføring av nye boliger. Blankettene supplerer loven og viser hvilken avtalefrihet som er gitt partene. Kurset vil ta for seg de mest betydningsfulle klausulene og utfyllingsmulighetene ved disse blankettene.


Målgruppe for kurset:
Målgruppen for kurset er alle som gjennom sitt arbeid har tilknytning til bygging av nye boliger, herunder entreprenører, forbrukere, advokater, og meglere.