Buss - klasse DSted: Rogne Aut. Trafikkskule AS
          Møre og Romsdal, Ålesund
Kursadresse: Storevågen 73, 6020 Ålesund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon

Vi tilbyr førerkort for buss - klasse D. Buss med flere enn 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

Trinnvis opplæring:
• Trinn 1) 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser)
• Trinn 2) Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime
• Trinn 3) Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime
• Trinn 4) Avsluttende opplæring før førerprøve, og 6 timer obligatorisks sikkerhetskurs på veg.

Ved utvidelse fra klasse C til D behøver ikke eleven å ta sikkerhets kurs på veg om igjen. Ved utvidelse fra klasse C1 eller D1 til klasse D, blir sikkerhets kurs på veg redusert med 2 timer. Eleven må gjennomføre et 9 timers kurs i ulykkesberedskap. Tidligere gjennomført ulykkeskurs eller førerett i en annen tung klasse gir fritak. Eleven må gjennomføre et glattkjøringskurs. elever som har klasse C fra før er fritatt for dette kurset.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker førerkort for buss - klasse D

Aldersgrense: 24 år

Vis flere tilsvarende kurs: