Business Coaching utdanning / sertifisering - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr business coaching utdanning / sertifisering for bedrifter. Det er en metode for å lede en person mot profesjonell måloppnåelse og vekst.

Hvorfor ta utdanning i Business Coaching:
Samfunnet idag preges av raske endringer, stor konkurranse, ny teknologi og krav til kompetanse. Dette medfører at bedrifter må være endringsdyktig og fleksibel for å være konkurransedyktig. Vi kan derfor forvente nye ledelse- og organisasjonsformer hvor fokus på coaching og selvledende medarbeidere vil være sentralt.

Coaching kan bidra til:
• Effektiv måloppnåelse
• Bedre kommunikasjon mellom ansatte
• Større grad av selverkjennelse
• Selvledende medarbeidere
• Arbeidsglede og motivasjon
• Bedre tilpasningsevne
• At bedriften oppnår bedre økonomiske resultater

Hva omfatter utdanningen:
TCI tilbyr en grundig og omfattende utdanning innen Business Coaching på totalt fem trinn. Vårt Business Coaching program er dynamisk og ressursbasert, og vi benytter kraftfulle verktøy som idag brukes av verdens ledende innenfor coaching.

Trinn 1 - Introduksjonskurs i coaching:
Den første modulen (4 dager) består av grunnleggende coaching metodikk og du vil lære:
• Introduksjon til Business Coaching
• GROW- og SCORE modellen
• Avklaring og avgrensing til andre fagfelt
• Å sette mål som er klarlagt, oppnåelig og økologisk
• Å bevisstgjøre essensielle drivkrefter og viktige suksessfaktorer i coachingprosessen
• Modulen er lagt opp med teori og praktiske øvelser som gir en god forståelse for grunnprinsippene i coaching.

Trinn 2 - NLP Practitioner sertifisering:
De neste 4 modulene (16 dager) omhandler grunnleggende NLP kunnskaper og du vil lære:
• Introduksjon til NLP
• NLP forutsetninger
• Effektive kommunikasjonsmodeller i coachingprosessen
• Å stille spørsmål slik at du raskt finner hovedårsaken til problemet
• Språkmønster for å endre negative følelser og atferd
• Å oppdage forbindelsene mellom kropp og sinn og hvordan du kan styre de
• Hvordan du kan bruke hjernens programmerings språk for å nå dine mål
• Hvordan du kan bli bevisst dine egne og andres strategier
• Kraftfulle teknikker for å styrke personlige ressurser og for å endre negative følelser og atferd
• Forhandlings- og salgsteknikker med NLP
• Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier. (ABNLP standard).

Trinn 3 - NLP Master sertifisering:
Det forutsettes grunnleggende coaching og NLP Practitioner kompetanse og du vil over de neste 4 moduler (16 dager) lære:
• Hvordan du kan identifisere og endre personlige verdier
• Hvordan du kan gjennomføre personlige gjennombrudd innenfor alle livets områder
• Å identifisere Metaprogrammer og hvordan disse kan benyttes i coaching
• Avanserte språkmønster for å endre negative følelser og atferd
• Hvordan du kan modellere og integrere atferd for suksess
• Det vil bli avlagt en skriftlig og praktisk test som gir sertifisering som NLP Master Practitioner. Utdanningen er i henhold til internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP standard).

Trinn 4 - Coach utdanning:
Det forutsettes grunnleggende coachingkunnskaper, NLP Practitioner og NLP Master Practitioner kompetanse og du vil over de neste tre modulene (12 dager) lære:
• Coachingprosessen i praksis
• Grensesnitt mellom ulike typer coaching
• Coachingmetodikk -og verktøy
• Viktige elementer og fallgruber i coachingprosessen
• Kvalitetssikring, lover og etikk
• Ved bestått skriftlig og praktisk eksamen er du nå utdannet som coach

Trinn 5 - Coach sertifisering:
Trinn 1 - 4 må være gjennomført. For å oppnå sertifisering som coach, så settes det krav til følgende tillegg:
• 30 timer i kollokviegruppe
• Minimum 1.200 sider pensumlitteratur
• 1 bokrapport på minimum 2 - 4 sider
• 1 fordypningsoppgave på 4 - 6 sider
• 125 timer kunderelatert praksis
• 10 timer coaching og 10 timer mentoring

Trinn 6 - Business coach spesialisering:
Det forusettes generell utdanning som coach, og trinn 1 - 4 må være gjennomført. Spesialisering som Business coach går over 2 moduler (8 dager) og inneholder følgende elementer:
• Business coaching i praksis
• Grensesnitt mellom intern og ekstern coaching
• Coaching av team
• Coaching i kombinasjon med andre organisasjonsutviklings verktøy
• Viktige elementer og fallgruber i Business coaching
• Etablering av coaching bedrift

Hvordan foregår utdanningen:
Utdanningen er basert på teori og praktiske øvelser. Undervisningen er modulbasert og foregår fra kl 09:00 - 16:00. Det forutsettes selvstudium, at deltagere arbeider i grupper mellom modulene og 90% fysisk oppmøte.

Hva vil skje dersom du tar utdanning i Business Coaching:
Det er først og fremst du som har svarene og vet hva du kan bruke Business Coaching til. TCI legger vekt på at du skal få tilgang til coaching metodikk og verktøy som vil gjøre deg i stand til å coache på en effektiv måte. Ved en undersøkelse ved Boston University ble 75 ledere intervjuet og konklusjonen var at coaching kan være et effektivt verktøy både for å forbedre resultatene i bedriften og utvikle ledere.

Ledere som hadde som et resultat av coachingen fått større selverkjennelse, innsikt i nye perspektiver, bedre tilpasningsevne og større grad av måloppnåelse (Hall, 1999). Times magazine, 25 september 2000, viser til at IBM har funnet ut at de ledere som har de beste ferdighetene i coaching oppnår bedre økonomiske resultater enn ledere som ikke har coachingferdigheter.

Kursholder: Turid Torbergsen

Turid Torbergsen er utdannet Coach og sertifisert NLP Trainer i henhold til internasjonale standarder, og har fulgt utdanningsprogrammer med noen av verdens ledene innenfor dette feltet. Opprinnelig er hun høyskole utdannet innenfor økonomi og administrasjon og har mangeårig erfaring fra næringslivet som toppleder og mellomleder i USA og Norge.

Turid Torbergsen har bl.a coachet ledere på internasjonalt nivå og sportsutøvere i norgeseliten. Hun har holdt foredrag for interesseorganisasjoner og høyskoler, og er kjent gjennom media ( TV og aviser) for å bevisstgjøre coaching begrepet. Hun er også forfatter og utgiver av bøkene ” Coaching- en kraftfull metode til forandring og vekst” og “Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP”. Turid Torbergsen er medlem av American Board of NLP (ABNLP).

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Bedriftseiere, ledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, veiledere, rådgivere, konsulenter, og psykologer som ønsker å lære effektive coachingverktøy i en bedriftssammenheng.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
"Turid Torbergsen er en inspirasjonskilde, og har en egen evne til å få fram hver kursdeltagers potensiale."
"Profesjonell til fingerspissene ! En utrolig klok og dyktig instruktør."
"Svært erfaren. Direkte og ærlig. Dyktig som formidler og læremester."