Budsjetthåndtering i Visma Global -kombinasjon med Excel nettkursKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer

Vi tilbyr nettkurs i budsjetthåndtering i Visma Global i kombinasjon med Excel. Våre Visma Global- og Excel-eksperter har satt sammen et spennende kurs, hvor du får med deg en Excel-makro fra kurset for å importere tallmaterialet fra Excel til Visma Global.

Innhold:
• Ta ut regnskapsgrunnlag fra Visma Global
• Sett opp budsjettet i Excel
• Kjør en makro i Excel som klargjør budsjettet for import til Visma Global
• Vis bokførte tall mot budsjett

Agenda:
• Budsjetteringsforutsetninger
• Firmainstillinger / grunndata
• Budsjettyper
• Salg og regnskap
• Budsjettspesifikasjon
• Kostnadsbærer / nivå / dimensjoner
• Budsjettutregning i Visma Global
• Budsjettinnleggelse i Visma Global
• Generelle funksjoner i Excel
• Budsjettutregning i Excel
• Budsjettinnleggelse i Excel
• Overføringsrutiner mellom Visma Global og Excel
• Kombinere rutiner i Visma Global og Excel
• Lagre og oppdatere budsjettall
• Vise budsjettoppfølging- og rapportering

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er for deg som ønsker å komme i gang med budsjettutregning og -innleggelse i Visma Global. Du vil lære ulike rutiner i programmet, samt å bruke grunnleggende og effektive funksjoner i Excel i dette budsjettarbeidet.

Forkunnskaper:
• Du bør ha gjennomført kurset Visma Global Regnskap trinn 1, eller ha tilsvarende kompetanse

Kursmateriell:
Kurset inneholder opplæringsmateriell og kursdokumentasjon. I kurset får du også anledning til å laste ned kursdokumentasjon.

Eksamen / sertifisering:
Kursbeviset mottar du etter fullført kurs, og denne får du muligheten til å laste ned. Dette har du alltid tilgang på i vår nettkursportal.