Budsjettering for reiselivsbedrifterKursarrangør: Spiria
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 6 måneder
Pris: 1.850

Vi tilbyr kurs i budsjettering for reiselivsbedrifter. Kurset og veiledningen skal lære deg å sette opp budsjetter og beregne nøkkeltall. Kurset er nettbasert med moduler. Her er også maler i excel som du kan benytte til å legge inn egne regnskapstall og lage egne budsjetter.

Dersom du svarer nei på noen av disse spørsmålene, er kurset relevant for deg:
• Er inntektene større enn utgiftene?
• Blir det penger igjen til egen lønn?
• Dekker driften vedlikeholdskostnader utover det løpende vedlikehold?
• Benytter din bedrift kalkyler ved fastsetting av priser?
• Vet du hvor langt ned omsetningen/prisene kan gå før bedriften taper penger?
• Settes det opp budsjetter for ulike sesonger?
• Lages budsjetter for mer enn ett år?
• Er likviditeten tilfredsstillende?
• Har vi penger til løpende drift hele året?
• Finansieres produktutvikling over drift?
• Er vi dyktige nok til å planlegge driften?
• Gjennomføres "avviksanalyser" mellom budsjetter og realiserte tall?

Innhold:
Kapittel 1: Hvordan er økonomien i bedriften?
Kapittel 2: Har bedriften riktige priser?
Kapittel 3: Budsjettering
Kapittel 4: Finansiering
Kapittel 5: Nøkkeltall
Kapittel 6: Verktøymappene

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Maler i excel kan lastes ned på egen datamaskin. Disse kan brukes også etter kursperioden.

Studiebelastning:
Estimert tidsbruk for lesing og gjennomgang av læringsstoffet er ca. 5-7 timer. I tillegg kommer tidsbruk til eget budsjett- og kalkylearbeid.

Læremidler som inngår i kursprisen:
Nettsider med teori og maler i excel som du kan laste ned på egen data, samt enkel quiz. Norsk Turistutvikling AS/Spiria.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen. Dersom du eier, driver eller er ansatt i en reiselivsbedrift, er det en fordel om du har bedriftens regnskapstall tilgjengelig.

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er eiere, drivere og ansatte med økonomiansvar i reiselivs-, serverings- og opplevelsesbedrifter. Kurset kan også være aktuelt for reiselivsstudenter, samt personer som skal etablere egen reiselivsbedrift.

Krav til forkunnskaper:
Ingen spesielle.

Eksamen:
Det er ingen eksamen på kurset, og det gis heller ingen karakt