Bruk av regneark i økonomiarbeidet - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 18 måneder
Pris: 4.250

Vi tilbyr nettkurs i bruk av regneark i økonomiarbeidet (Regnskaps- og lønnsmedarbeider). Kurset gir deg kunnskaper om bruk av regneark knyttet til utføringen av økonomiarbeidet.

Beskrivelse:
Bruk av regneark i økonomiarbeidet gir deg grundig opplæring i bruk av regneark som vil være nødvendig for å gjøre en presis og god jobb med økonomiarbeid. Du lærer også å bruke Excel som verktøy til å utarbeide budsjetter og utarbeide modeller i Excel slik at du kan utføre analyser og beregninger av bedriftens nøkkeltall. Videre skal du kunne forstå oppbyggingen av matriseformler, kunne sette inn horisontale og vertikale matriseformler til bruk ved simulering av regnskapstall og nøkkeltall. Du skal også kunne tilegne deg ferdigheter til å utvikle datatabeller med én eller to variabler og utføre økonomiske beregninger.

Bruk av regneark i økonomiarbeidet består av følgende tema:
• Formatering
• Lister
• Pivottabeller
• Matriseformler
• Diagrammer
• Funksjoner
• Budsjettering
• Budsjett versus regnskap
• Nøkkeltallsanalyse

Læringsmål:
Kurset skal gjøre deg i stand til å utføre nøyaktig og effektivt økonomiarbeid ved bruk av regneark.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.