Bruk av makt og tvang i sykehjem - rettsregler, fag og etikkKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Hell
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Bruk av makt og tvang overfor pasienter på sykehjem er ikke uvanlig. Det er også ofte nødvendig. Men bruk av makt og tvang krever kunnskap om rettsreglene, i tillegg til etisk og faglig forsvarlighet.

Formålet med kurset er å gi deltakerne ei innføring i de rettsreglene som regulerer makt og tvang i sykehjem, samt sette fokus på etikk og holdninger.

Innhold:
• Innføring i juridisk tenkning og metode
• Hvordan bruke, og forstå rettsreglene
• All helsehjelp krever pasientens samtykke
• Unntak
• lovbestemmelse
• annet gyldig rettsgrunnlag, for eksempel nødrett
• øyeblikkelig hjelpbestemmelsene
• Samtykke
• krav til samtykkekompetanse
• avgjørelse av samtykkekompetanse

• former for samtykke
• Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, som ikke motsetter seg helsehjelp: pasient- og brukerrettighetsloven §4 - 6.
• Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, og som motsetter seg helsehjelp.
• pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4 - A
• vilkår for bruk av makt og tvang
• faglig ansvarlig for helsehjelpen
• krav til vedtak
• gjennomføring av helsehjelpen
• Respekt for pasientens integritet og verdighet


Foreleser: Knut Erling Nyheim

Knut Erling Nyheim, advokat, utdannet vernepleier fra 1982, jurist fra 1999. Han har erfaring fra de fleste områder innen helse- og sosialtjenesten, og har blant annet vært helse- og sosialsjef i Vang i Valdres, førstekonsulent hos fylkesmannen i Oppland, og har de siste årene undervist og forelest innen de fleste forvaltningsrettslige og helse- og sosialfaglige rettsområdene for Fagakademiet.

Målgruppe for kurset

Ledere og ansatte i sykehjem, samt tillitsvalgte.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kaffe og lunsj.