Brevkurs i etikk / vekskurs kurs gjennom hele åretSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kurs gjennom hele året. Ta kontakt
Pris: fra 2.500

Vi tilbyr brevkurs i etikk, kommunikasjon og lover. Dette kurset går fortløpende gjennom hele året og oppgaver innsendes etter plan som gis av veilleder. Kurset består av 6 brev som skal skrives på maskin og sendes inn på e-post. (I spesielle tilfeller kan vanlig post brukes)

Innhold:
Forventet tidsbruk på dette kurset er minst en innsending i måneden. Trenger du pause eller lengre tid, så ta det opp med veileder. Etter påmelding vil du få en lærer og en e-post adresse som du skal bruke til innsendelsene. Straks kurset er betalt vil du få første brev.

Pensum:
• Healing i teori og praksis. ISBN 978-82-300-1288-8. Denne kan kjøpes via denne nettsiden www.aspirit.no. Pensum i boken er kapittel: 1,4,6,8,10,12, 13 og 16. Det anbefales å lese hele boken.
• Psykologi og etikk for helse- og sosialfag av Lillevi Berg Kristoffersen. ISBN -13: 978-82-05-28487-6, ISBN -10: 82-05-28487-3. Denne kan kjøpes på nettsidene til Norli bokhandel. www.norli.no

Brev og rettelser:
Etter hvert som du sender inn svarene vil du få rettet dem. Generelt vil du bare få en karakter som svar. Noen ganger vil du kunne få kommentarer tilbake på svarene dine og veiledning på hvordan du kan løse oppgaven bedre. Brevene blir normalt sent til deg et og et. Ønsker du flere sendt samtidig, må du ta det opp med læreren din. Normalt sett er det greit å ta ett og ett siden karakter og veiledningen vil kunne hjelpe deg videre.

Da mye av kurset bygger på en helhetsforståelse, er det lurt å lese gjennom hele pensum først og så starte på oppgavene. Noen av oppgavene kan svares ganske raskt, som oftest er det er best om du svarer gangske utfyllende på de fleste spørsmål. Enkelte oppgaver krever lengre svar, opp til en side. Hvor dette er forventet vil det være merket med CASE. Veileder vil gi deg kommentarer under veis i forhold til det som kreves.

Målgruppe for kurset:
Kurset er ment for de som ønsker å bli godkjente healere i NSFH og ikke har muligheten til å bli med på helgekurset innen etikk som NSFH avholder med jevne mellomrom. Kurset gjør at du vil kunne få denne godkjenningen og ta det hjemme hos deg selv. Du må fremdeles ha 10 godkjente healinger, slik som de andre kursdeltakerne også må ha.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kompendium, retting og veiledning. I tillegg vil du måtte kjøpe pensumboken "Psykologi og etikk for helse- og sosialfag".

Eksamen/sertifisering:
Karakterer settes både etter hvor korrekt svaret er, hvor gjennomtenkt og gjennomarbeidet det er, samt hvor godt du har klart å formidle det. (Det betyr at generelt sett at hvis du svarer veldig kort på mange spørsmål vil det gå ut over karakteren din.) Du vil få karakter for hvert enkelt brev. Det er totalkarakteren som gjelder for bestått eller ikke bestått kurs. Karakterer gis opp til 100% Ståkarakter er A eller B, for hele kurset, under det er stryk. A er over 85%, B er fra 70 til 85%.