Brannvernlederkurs for brannvernleder - bedriftsinterntKursarrangør: If Sikkerhetssenter
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt brannvernlederkurs for brannvernledere og andre med ansvar for brannsikkerhet. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Innhold:
Kurset er for brannvernleder i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering - og realistiske slokke- og evakueringsøvelser. Etter endt kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver. For den som er ny i rollen som brannvernleder vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang.

Deltakerne går gjennom:
• Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
• Brann- og eksplosjonsvernloven
• Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging, ny 01.01.2016, med fokus på eiers og brukers plikter og oppgaver.
• Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
• Eiers og brukers plikter og roller vedrørende brannsikkerhet
• Branndokumentasjon med struktur, innhold og eksempler på de vanligste forhold som skal dokumenteres, inklusiv rutiner for egenkontroller.
• Vær forberedt til kommunens tilsyn kommer
• Risikokartlegging i egen virksomhet, hva er risiko, hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
• Brannteori i praksis og realistiske demonstrasjoner
• Hvordan branner oppstår, og de vanligste brannårsakene
• Praktiske demonstrasjoner som viser hvordan ulike tekniske installasjoner virker ved brann
• Gjennomgang av slokkeutstyr, slokkemidler og rutiner for kontroll og vedlikehold

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset er ment for alle som har ansvar for- eller som har oppgaver rettet mot brannsikkerhet i bygg. Brannvernledere, HMS-ansvarlige, driftsansvarlige, bedriftsledere, byggeiere, eiendomsforvaltere og andre med ansvar for og oppgaver rettet mot brannsikkerhet. Gjerne den som har ansvaret som brannvernleder.

Eksamen / sertifisering

Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon

Vis flere tilsvarende kurs: