Brannvernleder kurs 2 - systematisk sikkerhetsarbeid - webinarKursarrangør: Norsk brannvernforening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.800

Vi tilbyr brannvernleder kurs 2 - systematisk sikkerhetsarbeid som webinar. Systematisk sikkerhetsarbeid er s-en i det lovpålagte HMS-arbeidet, og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten.

Innhold:
Sikkerhetsarbeidet er summen av alle tiltak som gjøres og dokumenteres for at sikkerheten i bygningen blir ivaretatt. Systematisk HMS-arbeid er det kontinuerlige arbeidet en leder eller eier gjør for å redusere risiko. Systematisk HMS-arbeid skal foregå etter en firestegs-prosess: Kartlegging, risikovurdering, tiltaksplan og evaluering. Kurset bygger på en ny temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom DSB, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Agenda:
• Hva skal forebygges
• Det brenner, hvorfor går det bra
• Hvordan forebygge brann med systematisk arbeid med sikkerheten
• Hvordan få et godt systematisk arbeid med sikkerheten
• Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen
• IK-Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
• Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
• Kjenne til systemer for internkontroll
• Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Målgruppe for kurset:
Vårt kurs i systematisk sikkerhetsarbeid er nivå 2 for brannvernledere. Kurset passer for deg som allerede har noe erfaring som brannvernleder, og ønsker faglig påfyll på HMS-kompetansen. Kurset er spesielt utformet for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige og rådgivere.

Foredragsholder: Jan-Tore Dilling

Jan-Tore Dilling er branningeniør og har jobbet med brannfaget siden 2002. Han har jobbet både for Norsk brannvernforening, Vestfold interkommunale brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg til å holde kurs i forebyggende brannvern, har han tilsynserfaring. Han var også med å utvikle forskrift om brannforebygging, som mye av kurset i systematisk sikkerhetsarbeid er bygget på.