Brannvernleder - NettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil Tilgang til kurs 12 måneder
Varighet: 6 timer
Pris: 2.790

Vi tilbyr «brannvernleder» – Teoretisk del som nettkurs. Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte.

Oversikt over Kurs for «brannvernleder»
Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i høyesterett.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Kurset er rettet mot brannvernansvarlige i alle slags virksomheter. Relevant brannteknisk lovgivning gjennomgås, forebyggende brannteori og branndokumentasjon med henblikk på branntilsyn.

Målsetning: Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte. Samt ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på «Min Profil», hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen og opplæringen myndighetene krever.

Kursbeskrivelse for Kurs for «brannvernleder»
Forskrift om brannforebygging (FOB) og Internkontrollforskriften stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Vis flere tilsvarende kurs: