Brannvernkurs - bedriftsinterntKursarrangør: Securitas AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr brannvernkurs for bedrifter. Kurset sørger for at dine medarbeidere har nødvendig brannvernopplæring for å ivareta egen sikkerhet og for å kunne forebygge brann. Kursene våre skreddersys kundens behov og har vanligvis en varighet fra en halv til én dag.

Kursinnhold:
• Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer
• Rømningsveier, møteplasser og brannsikringstiltak
• Forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak
• Innføring i den enkeltes ansvar og plikter
• Praktisk slukkeøvelse
• Gjennomgang av branninstrukser og beredskapsplaner

Hva du oppnår:
• Kurset gir deltakerne kunnskaper i brannteori, forebyggende brannvernarbeid og reaksjon ved brann
• Trening i å slukke et branntilløp
• Du får belyst behovet for rask og sikker rømming av bygg ved brann
• Oppfylle arbeidsmiljølovens krav
• Kurset vil være en del av den nødvendige HMS-dokumentasjonen

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Alle typer virksomheter og alle ansatte i virksomheten. Arbeidsmiljøloven setter krav til at dine medarbeiderne har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet.