Brannvern i borettslag og sameier - webinarKursarrangør: Norsk brannvernforening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 18:00 - 21:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.500
Neste kurs: 28.10.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om brannvern i borettslag og sameier som webinar. Er du styremedlem i borettslag eller boligsameie og trenger påfyll om ansvaret dere har for brannforebyggende arbeid? Norsk brannvernforening tilbyr nå et nytt digitalt kurs for styremedlemmer i boligselskaper.

Innhold:
Kurset vil ta for seg hvordan du og resten av styret kan ivareta brannsikkerheten i boligselskapet. Kurset gjennomføres etter normal arbeidstid, og bygger på vårt undervisningsopplegg «Ta sikkerheten på alvor». Kurset vil belyse styrets ansvar og beboernes forpliktelser i det brannforebyggende arbeidet. Kurset skal gi økt kunnskap og kompetanse for å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid i boligselskapet.

Agenda:
• Kort om brann som fenomen
• Styrets ansvar
• Beboernes ansvar og plikter
• Bygningsmessig brannsikring
• Rømningsveier
• Risikoanalyse som hjelpemiddel
• Systematisk sikkerhetsarbeid

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kjenne til de vanligste brannårsakene
• Kunne gjøre rede for styrets ansvar og oppgaver
• Kjenne til beboernes oppgaver og plikter
• Kunne lede arbeidet med systematisk sikkerhetsarbeid i boligselskapet
• Få økt kompetanse om bygningenes forutsetninger
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i boligselskapet
• Få økt kunnskap om krav til dokumentasjon

Målgruppe for kurset:
Styremedlem i borettslag eller boligsameie

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer materiell og kursbevis