Branntettingskurs på nettKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Du kan starte ditt kurs umiddelbart etter at du kjøpt det
Pris: 1.500

Vi tilbyr branntettingskurs på nett. Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller.

Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og en innføring i hvordan og hvorfor man utfører branntetting.
Klikk her om du ønsker å ta dette kurset som klasseromskurs

Formål:
Branntettingskurs gir deltakerne økt kunnskap om brannceller, brannseksjoner, bygningstekniske forhold og grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Lover og forskrifter
• Hvorfor branntetting
• Brannceller og brannseksjoner
• Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
• Løsninger for branntetting og brannfuging
• Dokumentasjon

Målgruppe:
Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen og har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Praktisk informasjon:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Prisen inkluderer:
Utstedelse av kursbevis, som etter fullført kurs vil du få ditt kursbevis til sendt på e-post. Du kan også laste ned ditt kursbevis fra «Min side».

Målgruppe for kurset

Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter.