Brannforebyggende brannvernlederkurs - virtuelt klasseromKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3.500
Neste kurs: 01.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr brannforebyggende brannvernlederkurs som virtuelt klasserom. Målsettingen er å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Innhold:
Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak. Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Lover og forskrifter
• Eier og brukers ansvar
• Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
• Aktive og passive brannsikringstiltak
• Innføring i slukkemidler
• Brannteori
• Hvordan holde lærerike øvelser

Målgruppe for kurset:
Passer godt for brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer utstedelse av kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis