Brannansvarlig nivå 2 (systematisk sikkerhetsarbeid) webinarKursarrangør: Norsk brannvernforening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.600

Vi tilbyr kurs i brannansvarlig nivå 2 (systematisk sikkerhetsarbeid). Deltakeren skal etter endt kurs ha økt kunnskaper som brannansvarlig, systematisk sikkerhetsarbeid og kunne forholde seg til gjeldende regelverk innenfor forebyggende brannsikkerhet.

Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.

Innhold:
Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet og kan forenkles til: Helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten. For å kunne gjøre nettopp dette har Norsk brannvernforening skreddersydd et kurs i systematisk sikkerhetsarbeid. Kurset bygger på temaveileder i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere, utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening.

Agenda:
• Hva skal forebygges
• Det brenner, hvorfor går det bra
• Hvordan forebygge brann med systematisk sikkerhetsarbeid
• Hvordan få et godt systematisk sikkerhetsarbeid
• Hvilke krav stilles fra myndighetene og forsikringsbransjen
• IK-Bygg, en plattform myndighetene er med på å forme

Ved å gjennomføre kurset skal deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Gjøre rede for eiers plikter til brannforebyggende arbeid
• Gjøre rede for eier og brukes plikt til systematisk sikkerhetsarbeid
• Kjenne til systemer for internkontroll
• Kjenne til veilederen i systematisk sikkerhetsarbeid

Målgruppe for kurset
Dette kurset er for eiere, driftere, forvaltere, vaktmestere, brannansvarlige, brannvesenets forebyggende personell, rådgivere bygg og for de som har erfaring som brannansvarlig og ønsker faglig påfyll.