BoligkjøperkursSted: Son
          Akershus, Vestby
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kurs settes opp fortløpende etter hvert som det er nok påmeldinger. Minimum 10 påmeldte.
Varighet: 1 kveld
Pris: 1295

Kjøp av bolig og annen fast eiendom kan være forbundet med risiko dersom man ikke er oppmerksom på hvilke forventninger og krav som stilles til deg som kjøper. Media er fullt av historier om bolighandler som ble til mareritt for både kjøpere og selgere.

Kurset tar opp tilstandsrapporter, egenerklæringer, hva man kan selv kan/bør kontrollere, forsikringer i bolighandel, hvilke juridiske forhold bolighandel omfattes av og hvordan du skal forholde deg dersom du finner feil det ikke er opplyst om i boligen du har kjøpt.
Kurset arrangeres i samarbeid med Follo Taksering AS

Målgruppe for kurset

Alle som i fremtiden skal kjøpe bolig eller annen fast privateiendom.