Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018 - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 2 timer
Pris: 1.500

Vi tilbyr kurset bolig – nye skatteregler for korttidsutleie som nettkurs Fra 2018 er det ikke lenger skattefritak for korttidsutleie av egen bolig. Stadig flere velger å leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer, og slik korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter.

Det er derfor svært viktig å kjenne til de nye skattereglene, og konsekvensene av valget mellom korttidsutleie og langtidsleie.

Korttidsutleie innebærer ofte flere leieforhold i løpet av ett år og derfor en høyere grad av personlig arbeidsinnsats, som kan medføre at utleien anses som næringsvirksomhet med en betydelig høyere skattesats.

I dette nettkurset får du derfor inngående kjennskap til nye regler om kortidsutleie med praktiske eksempler, og vi går igjennom:

• Ulike regler for langtids- og korttidsutleie
• Sjablongbeskatning ved korttidsutleie
• Kombinasjon av langtids- og korttidsutleie – pass opp for fallgruver!
• Fritidsbolig – korttidsutleie
• Når kan korttidsutleie bli næringsinntekt?

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: