Bokføring 2020 - nyheter - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.750

Vi tilbyr kurs i bokføring 2020 som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv.

Dette kurset fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

MÅLGRUPPE
Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, både utførende og som kontrollør, og som har behov for en oppdatering om de siste nyhetene på området. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

KURSINNHOLD
• Endringer i kontantsalgsreglene
• Kontantfakturering – status
• Endringer i bransjebestemmelser
• Krav om EHF-fakturering til stat og kommune
• SAF-T Regnskap
• Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
• Øreavrunding i salgsdokumentet
• Ny SKD-melding om personallister
• Endret mottaker av dispensasjonssøknader
• Endring i straffebestemmelsen
• Oppbevaring i utlandet – status

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.