Bokføring 2018 - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs i bokføring 2018 som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekte årsregnskaper, fastsettingsskjemaer skatt, mva-meldinger mv.

Innhold:
Dette kurset gjennomgår årets nyheter og endringer i forståelsen av regelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer, god bokføringsskikk og uttalelser fra Skattedirektoratet som vedrører bokføringsspørsmål. Av særlig viktighet er de nye kontantsalgsreglene som gjelder fra 1. januar 2019. Vi vil også ta for oss andre endringer av relevans for bokføringen.

Agenda:
• Nye kontantsalgsregler fra 2019
• Korrigering av utgående merverdiavgift betalt med kredittkort
• SAF-T Regnskap
• Samfakturering av nettleie og elektrisk energi
• Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs
• Forslag til endring i personallistereglene

Undervisningsform:
Nettkurs - streamet forelesning. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Bokf. 3 timer

Revisor:
• Regn 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves.

Forkunnskaper:
• God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.