Bokføring- aktuelle temaerKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 7 timer
Pris: 3.800

Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 – og har dermed virket i nærmere 15 år. Selv om loven i utgangspunktet er teknologinøytral, har det i løpet av denne tiden vært en rivende utvikling med automatisering og digitalisering i både samfunnet og regnskapsbransjen.

Det har gitt opphav til en rekke nye spørsmål som ikke var aktuelle da loven ble vedtatt.

Feil kan få konsekvenser, ikke minst ved bokettersyn og revisjon. I dette kurset ser vi nærmere på reglene og aktuelle spørsmål.

Kursinnhold
• Kontantsalg
– Krav til kassasystem.
– Unntak fra kontantsalgsreglene.
• Internettsalg
– Definisjon, dokumentasjon og bokføring.
• Salg med bruk av nye betalingsformer
– Kontantsalg og kredittsalg.
• Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale
– Oppbevaringstid, oppbevaringssted og sikring.
– Outsourcing av oppbevaring, bruk av skyløsninger.

Målgruppe for kurset

Alle som jobber med bokføring, herunder næringsdrivende som fører sitt eget regnskap, interne og eksterne regnskapsførere og revisorer som skal etterkontrollere regnskapene.