Bli kvitt depresjon 1, nettkurs med videoundervisning og oppgaverKursarrangør: Global University, Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Selvalgt
Pris: 790

Dette er et selvhjelpskurs hvor du vil få effektive oppgaver for hvordan du kan bli kvitt depresjon. Her skal dere sammen jobbe med å forandre fastlåste negative oppfatninger du har av deg selv.

Hovedsymptomene for depresjon er gjerne redusert energi, tap av interesser og lyst og økt tretthet. Andre symptomer kan være skyldfølelse eller dårlig samvittighet, tanker om mindreverdighet, nedsatt selvtillit, selvmordstanker, konsentrasjonsvansker, rastløshet, uro, oppspilthet, søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt, vekttap med mer.

Dette kurset er et selvhjelpskurs hvor kursholder Christian Bang vil gi deg teori og oppgaver for hvordan du kan bli kvitt depresjon. Her skal dere sammen jobbe med å forandre fastlåste negative oppfatninger av deg selv. Det er disse negative oppfatningene som produserer depresjonen.


Målgruppe for kurset:
For deg med redusert energi, tap av interesser og lyst og økt tretthet. Du kan også ha lavt selvbilde, økt tilbøyelighet til å gruble mye, tenke negativt osv.


Kursmateriell:
Lastes ned fra kurssiden etter påmelding

Hva du vil lære
1. Christian Bang, kursholder
2. Målinger av angst og depresjon
3. Bli kvitt depresjon, Introduksjon
4. Vil og må aktiviteter
5. Kontroll over grubling og bekymring
6. Målinger av angst, depresjon og selvbilde, del 2
7. Observasjonsoppgave, mindfulness1
8. Fugleperspektiv, Mindfulness 2
9. Fokuspunkt, mindfulness 3
10. Fokuspunkt del 2, mindfulness 4
11. 4 trinnsmetoden del 2, Mindfulness 6
12. 4 trinnsmodellen, mindfulness 5
13. Mindfulness i hverdagen, mindfulness 7
14. Vil aktiviteter, depresjon
15. Aktivitetsplan depresjon