Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom - nettKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 6 timer
Pris: 3.100

Ved utleie og salg av fast eiendom er det viktig å være klar over de ulike skattereglene. Dette gjelder både om du leier ut i mindre skala eller om du driver så omfattende at du anses som næringsdrivende.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990

De mest sentrale problemstillingene blir utdypet gjennom eksempler fra retts- og ligningspraksis.

Følgende temaer blir gjennomgått:
• Investering i egen bolig/fritidseiendom: Utleie – når er inntektene skattefrie?
• Salg av bolig/fritidsbolig – hva er gunstig?
• Arv og gave av bolig/fritidsbolig – skattemessige konsekvenser
• Egen bolig/fritidsbolig i AS – er det smart?
• Salg av bolig/fritidsbolig – grensen mot tomtesalg
• Utleie og salg av fast eiendom – når foreligger næringsvirksomhet?
• Formuesverdsettelse av fast eiendom

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: