Belysning og universell utforming - onlineKursarrangør: Lyskultur
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.950

Vi tilbyr kurs om belysning og universell utforming - online. Dette kurset vil inspirere deg til å utforme gode inkluderende lysmiljøer som er bra for alle. Det åpner også for muligheten til å begrunne avvik fra gjeldende standarder innenfor rammen av lov og forskrift.

Innhold
Du oppfordres til å ta en rolle sammen med arkitekt i byggeprosjekters tidligfase for å sikre at hensynet til universell utforming kan tas inn i et
samlet design som ikke gir byggherre ekstra kostnader. Ved at det legges lite vekt på økt belysningsstyrke og gir begrunnelse for dette, er det
fullt mulig å ivareta universell utforming uten nevneverdig økte energikostnader. Kurset er også høyst relevant for arkitekter og
landskapsarkitekter selv.

Kurset baseres på publikasjonen «Belysning og universell utforming». Det legges særlig vekt på universell utforming i næringsbygg,
utendørsområder og boliger

Kursinnhold:
• Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger. Hva skal ivaretas i en samlet løsning
• Kunnskap om lysdesign. Hva skal ivaretas i en samlet løsning
• Inspirasjons- og kunnskapsgrunnlag for utvikling av inkluderende løsninger
• Energibruk og økonomi som rammebetingelser for løsning
• Design- og byggeprosesser

Kursholder: Thor Husby
Styreleder i Luminator
Thor Husby er styreleder og medeier i Luminator AS, og har i en årrekke ledet større utviklingsprosjekter knyttet til lys og lysdesign. Han er
også medlem av Norsk Lysteknisk Komite og har tidligere hatt lederstillinger innenfor bank/finans og industri, samt arbeidet som
høgskolelektor. Thor var redaktør og prosjektleder for publikasjonen Belysning og universell utforming.

Målgruppe for kurset:
• Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter
• Lysdesignere og belysningsplanleggere
• Belysningsleverandører og produsenter
• Kommuner
• Byggherrer
• Rådgivende Ingeniører Elektro

Etter gjennomført kurs vil du ha fått:
Forståelse av hvordan man kan ta hensyn til menneskers behov, lysdesign, energibruk og økonomi når universell utforming inkluderes i
byggeprosjekter.
Økt kompetanse i hvordan universell utforming kan praktisk ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning.
Oversikt over design- og byggeprosesser.

Forventede forkunnskaper
Vi anbefaler deg å ta vårt Grunnkurs i lys og belysning eller vårt Nettkurs før du tar dette kurset, eller at du har tilsvarende generell
kompetanse.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Et heldagskurs
• Kursbevis ved bestått test i etterkant
• Kursmateriell
• 1 måned gratis tilgang til Lysveilederen

Pris
medlemmer - kr 4.950,-
Ordinær pris - kr 6.400,-