Bedriftsundervisning i italienskKursarrangør: Berlitz Language Services
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr språkkurs i italiensk for bedrifter. Vi leverer skreddersydd privatundervisning og intern gruppeundervisning til store og små norske bedrifter, samt internasjonale bedrifter med kontorer i Norge.

Språkferdigheter og internasjonal suksess går hånd i hånd. Språk er et viktig verktøy for å lykkes internasjonalt. Berlitz gir deg grunnleggende kunnskaper eller fordypning i forretningsspråk. Tør du å la være å styrke språkferdighetene dine?

Løsninger for bedriftskurs i språk:
• Privatundervisning (1-1)
• Gruppeundervisning med bedriftsinterne grupper
• Nybegynnernivå opp til svært avansert nivå (se Berlitz´ nivåbeskrivelser)
• Skreddersydd kursinnhold - Berlitz´ spesialiserte kursmateriale kombinert med bedriftens / deltakeres innspill danner et solid grunnlag for høy motivasjon og stabil fremgang
• Fleksibel timeplan. Kan endres underveis i kurset.

Velg Berlitz fordi:
Berlitz’ arbeidsmålsetting er å levere en helhetlig tjeneste av høyeste kvalitet. Vår standard for kommunikasjon skal sikre kvalitet gjennom alle ledd av leveransen, og skape tillit mellom oss og våre samarbeidspartnere. Berlitz er godkjent av VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som tilbyder av norskundervisning. Det vil si at våre timer teller som dokumentasjon på språkkravet ved søknad om permanent oppholdstillatelse og / eller statsborgerskap.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vi anbefaler et innledende møte, hvor vi sammen ser på bedriftens ønsker og behov. Slik legger vi grunnlaget for et godt samarbeid rundt et best mulig tilrettelagt kursopplegg for deres bedrift.

Uttalelser

Det var viktig for oss å velge en leverandør med omfattende erfaring og kompetanse innen språkundervisning og høy fleksibilitet i forhold til våre foreskjellige krav og ønsker.
- Telenor

Berlitz har vært engasjerte og profesjonelle, slik at dette prosjektet ble fullført godt innenfor de rammene som på forhånd ble satt opp. Prosjekter av denne typen krever evne og vilje til å være fleksible mht deltakernes individuelle behov, samt et ekte engasjement vis a vis deres læringssituasjon.
- Plaza