Bedriftsøkonomi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

I bedriftsøkonomi får du en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.

Beskrivelse:
Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og et innblikk i sammenhengen mellom økonomi og bedriften som organisasjon. Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv.

Bedriftsøkonomi består av følgende tema:
• Bedriftens omgivelser
• Bedriftens kostnader
• Kostnadsforløpet
• Inntektsdannelsen
• Inntekter, kostnader og resultat - en teoretisk og matematisk modell
• Produktkalkulasjon
• Kostnad - resultat - volumanalyse (dekningspunktanalyse)
• Produktvalg
• Budsjettering
• Analyse av regnskapet Investering

Læringsutbytte:
I dette kurset er målet at du skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger og anvende tilegnede kunnskaper om økonomistyring i bedriftsøkonomiske analyser. Du skal kunne utføre kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetoden) og utføre dekningspunktanalyse, regnskapsanalyse, produktvalganalyser, investeringsanalyse og budsjettering.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen