Bedriftsøkonomi for innkjøpereKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: St. Olavs plass 1, 0165 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: 09:00-16.00
Varighet: 2 dager
Pris: 12.500

Vi tilbyr kurs i bedriftsøkonomi for innkjøpere. Praktisk rettet undervisning tar for seg bedriftsøkonomiske problemstillinger, og innkjøpsfunksjonens rolle og muligheter til strategisk påvirkning.

Kursinnhold:
• Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi
• Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital
• Kalkyler
• Likviditetsbudsjett
• Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi
• Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering
• Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden
• Faste og variable kostnader
• Regnskapsanalyser
• Muligheter for påvirkning
• CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk

Målgruppe for kurset

Alle som jobber med innkjøp og logistikk, eller deg som ønsker innsikt innkjøpsavdelingens posisjon og påvirkning på hele organisasjonens økonomi.

Eksamen / sertifisering

Alle deltakere mottar kursbevis.

Frivillig eksamen kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for den som ønsker å teste egne ferdigheter. Dersom du avlegger eksamen vil du også motta et eksamensbevis med din karakter.