Bedriftsinterne coachingkurs - Hvilke ferdigheter?Kursarrangør: Erickson Coaching
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vi tilbyr bedriftsintern coacing. Produktark under utforming. Erickson hjelper sine kunder til organisasjonsutvikling gjennom mobilisering av nøkkelmedarbeideres coachende væremåte og utvikling av coachende ledere. Ericksons trenerpool utfører gjerne bedriftisinterne coachingkurs,

• Erickson har en pool på 5 trenere
• Ferdighetskurs på 1-10 timer, 1-10 dager

hovedsakelig hele eller deler av modul 1 The Art & Science of Coaching. Varigheter på våre coachende ferdighetskurs kan være 1-10 timer, 1-10 dager, eller alle moduler i TASC.