Båtførerprøven - IntensivkursKursarrangør: Maritim Service
Sted: Havly Hotel
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Valberggata 1, 4006 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:00 - 17:00
Varighet: 1 dag
Pris: 1.980

Vi tilbyr båtførerprøven som intensivkurs. Dette er et kurs som tar for seg hele pensum utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

Dersom noen skulle behøve mer tid for å gå gjennom emner de er usikre på vil dette være mulig. Det er viktig at alle føler seg trygge på pensum før vi starter båtførerprøven.


Dere trenger ikkje ta med noe på kursdagen, hverken bøker eller kart, vi kjører gjennom vår forelesning og dere har ikkje behov for annet en nota blokk. Vi vil jobbe mye med kart og lærer oss å forstå symboler i kartet i tillegg til å planlegge seilaser med alt dette innebærer. Vi har med kart.

Målgruppe for kurset

Alle som ferdes på sjøen, og ønsker å få mer utbytte av sjøturene. Prøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år. Båtførerbeviset utstedes først ved fylte 16 år ved bestått prøve.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmatriell

Eksamen / sertifisering

Avslutter med Eksamen som gir båtfører bevis utstedt av Sjøfartsdirrektoratet / Norsk Test.

Dersom man ikke består så kan man få delta på nytt kurs uten ekstra kostnad.

Eksamensavgiften til Norsk Test AS kommer i tillegg til kursavgiften.