BarnepalliasjonKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.625
Neste kurs: 02.12.2019 | Vis alle kursdatoer

I samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus setter vi fokus på det palliative tilbudet for våre yngste, og hva som skal til for å øke kvaliteten. Vi får også erfaringer fra Nordens første hospice for barn og unge, Lilla Erstagården i Sverige.

Program dag 1)

kl 08:45 - 09:30, Innsjekk og registrering:
Kommer du litt sent? Ikke noe problem - vi tar deg i mot når du kommer.

kl 09:30 - 09:45, Åpning av barnepalliasjonskonferansen

kl 09:45 - 10:15, Kloke valg ved palliasjon:
Ketil Størdal er inntil høsten 2019 leder av Norsk barnelegeforening. Han har frontet kampanjen «Gjør kloke valg». Han skal snakke om «For lite og for mye medisin» i barnepalliasjon.

kl 10:30 - 11:00, Kommer jeg til å dø?
Psykolog Ragnhild Fretland forteller om hva pasient, søsken og foreldre kan trenge når livstruende sykdom rammer et barn. Fretland møter familier i krise i arbeidet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) og Barnekreftavdelingen ved OUS.

kl 11:00 - 11:30, Palliasjon for barn og unge i Norge - status presens og veien videre:
Anja Lee er koordinator for landets første tverrfaglige palliative team for barn og unge, som ble etablert ved Oslo universitetssykehus i april 2019. Hvordan var prosessen bak etableringen, og hva er erfaringene? Hvilken vei anbefales videre?

kl 11:30 - 12:00, Samarbeid sykehus og kommunehelsetjeneste:
Hvordan kan vi legge til rette for et best mulig samarbeid mellom sykehus, bydel / kommunehelsetjenesten/samsone? Lene Bjørgan er klinisk sosionom tilknyttet OUS og Rikshospitalet, og har lang erfaring fra kommunehelsetjenesten.

kl 12:15 - 12:45, Om kommunal barnepalliasjon:
Ingrid Kjærgård Grenby leder prosjektet «Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten» i Askøy kommune. Det er lite trolig noen andre kommuner i landet som har eget beredskapsteam til alvorlig syke og døende barn, og egen leilighet for formålet. Her tar man imot familier med barn som trenger ekstra omsorg. Kommunen deler sine erfaringer.

kl 12:45 - 13:00, Vi åpner opp for spørsmålsrunde rundt temaet:
«Hva skal til for bedre tilrettelegging for barnepalliasjon i kommunehelsetjenesten».

kl 13:00 - 14:00, lunsj

kl 14:00 - 14:30, Brenner for de minste:
Thomas Möller er overlege ved Barnekardiologisk avdeling ved OUS. Han brenner for de minste og sykeste barna, som er født med hjertefeil. Hva kan han si om barnepalliasjon i et samhandlingsperspektiv?

kl 14:40 - 15:15, Avansert hjemmesykehus - om å legge til rette for hjemmebehandling:
Hvordan kan modellen Avansert hjemmesykehus (AHS) fungere for et sykehusbasert palliativt team hjemme hos pasienten? Spesialsykepleierne Kristin Hallerud Lindell og Camilla Kristiansen har jobbet med AHS i ti år. De to serverer tips til tilrettelegging for gode terminalforløp i hjemmet.

kl 15:30 - 16:00, Vanskelige møter med minoritetsspråklige:
Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolk kan i mange tilfeller være nødvendig for å kunne tilby likeverdige helsetjenester og for at pasientens rettigheter skal kunne ivaretas. Milicia Javdan er etterspurt både som tolk og foredragsholder, og vil øse av sine erfaringer fra samspillet mellom helsevesen og minoritetsspråklige i livskrise.

kl 16:10 - 17:00, Brukerorganisasjonenes time:
Hvordan står det til med det samlede, nasjonale tilbudet innen barnepalliasjon i 2019? Hva savnes? Hvor bør forbedringene komme?

Foreningen for hjertesyke barn ivaretar interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn. Rettighetene er mange, men de kan være vanskelige å orientere seg i og ikke minst, de endrer seg med jevne mellomrom. Hva bør helsepersonell vite om rettigheter?

- Vi må vise at disse ungene fortjener å leve, sier Bettina Lindgren. Hun er en av initiativtakerne til en Løvemammaene, som har rundt 13.000 følgere på Instagram, og like mange på Snapchat. Hvilken funksjon har fellesskapet? Hvorfor ble det etablert - hva er ambisjonen?


Program dag 2)

kl 08:45 - 09:15, Erfaringer fra Nordens første barnehospice:
Lilla Erstagården er nordens første hospice for barn og unge. Etter snart ti års virksomhet begynner erfaringsgrunnlaget å bli godt. I foredraget får vi høre både om pleie av de yngste både i tidlig palliativ fase, og i livets slutt.

kl 09:30 - 10:15, Hva er de siste erfaringer innen barnepalliativ forskning?
Professor Ulrika Kreicbergs er invitert til å foredra om siste nytt innen det barnepalliative området. Kreicbergs er Nordens - for tiden - eneste professor i palliativ omsorg for barn og unge.

kl 10:30 - 11:15, Om tverrfaglig utdanning i barnepalliasjon:
Førsteamanuensis Anette Winger leder utviklingen av landets første og eneste tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet. Kunnskap hos fagpersoner som jobber med alvorlig syke- og livstruende syke barn er avgjørende for et godt tilbud til barna og deres familier. OsloMet har et stort fagmiljø innenfor forskning og utdanning i et livsløpsperspektiv, der barn og deres familier har stort fokus. Fagmiljøene har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk mot praksis, brukermedvirkere og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

kl 11:30 - 12:00, Om behandling av smerte hos barn:
Tor Thomas Vatsgar er overlege i barneanestesi ved Ullevål sykehus, OUS, og ved Palliativt team for barn og unge, OUS. Han snakker om medikamentell smerte- og symptomlindring hos alvorlig syke barn.

kl 12:00 - 12:30, Relasjonskompetanse i foreldrearbeid:
- Du behandler sykdom, enten vinner eller så taper du. Du behandler et menneske, du vinner uansett resultat, sier spesialsykepleier Kirsti Egge Haugstad i dette tankevekkende foredraget.

kl 12:30 - 13:00, Å leve et liv i barnehagen og på skolen:
Temaet barnehage og skole er forsømt i debatten om barnepalliasjon. Dette er viktige arenaer, hvor barna faktisk lever sine liv, til tross for alvorlig sykdom og/eller diagnose. Barnepalliasjon blir ofte presentert som et rent helsefaglig begrep og leve-med-perspektivet kommer i bakgrunnen, sier spesialpedagog Monica Andresen. For disse barna er barnehage og skole spesielt viktig fordi deltagelse på disse arenaene representerer tilhørighet og normalitet i en ellers vanskelig og uforutsigbar hverdag. Barnehagen og skolen er også viktig for foreldre, som trenger å oppleve at barna deltar i hverdagens aktiviteter og leker med jevnaldrende. Andresen ønsker å sette fokus på betydningen av barnehage og skole og viktigheten av et tverrfaglig samarbeid for et trygt og helhetlig tilbud.

kl 13:00 - 14:00, lunsj

kl 14:00 - 15:00, I Mikkels lys - en pappas fortelling:
I møte med alvorlig sykdom, er vi mennesker på vårt mest sårbare. Ikke minst det å være redd for å miste et barn. I møtet med et stort system og en vrimmel av hvite og grønne klær, kan situasjonen føles forvirrende for den som er blitt «kastet inn i det”. Noen få ord fra en lege eller en annen helsearbeidere, kan bety stor forskjell på hvordan situasjonen oppleves. Hvor bevisst er du på hvordan du møter pasienter og pårørende? Journalist og pappa Torgeir W. Skancke vil dele av sine erfaringer, og snakke om nettopp dette.