Barne- og ungdomsarbeider vg2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 10.000

Vi tilbyr kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag vg2 som nettkurs. Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Det følger med ulike nettressurser som du kan benytte så mye og så ofte du vil.

Kursinnhold:
• Felles programfag
• Helsefremmende arbeid
• Kommunikasjon og samhandling
• Yrkesutøvelse

Fagprøven som praksiskandidat:
Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette gjelder for praksiskandidater - de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven. Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven. For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis. Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.

Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):
Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år. De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.


Tidsplan:
• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke

Innleveringer:
• En innlevering for hvert fag - i alt 3
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål

Er du organisert:
Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift

Lånekassen:
Lånekassen Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å få lån omgjort til stipend kreves det at deltaker avlegger privatisteksamen i samtlige fag som utgjør 4 eksamener eller avlegger den teoretiske prøven som inngår i fagprøven.

Målgruppe for kurset

Passer for deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene / allmennfagene fra vg1 og vg2 / grunnkurs og vk-1. Og for deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).

Eksamen / sertifisering

Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding elektronisk: www.privatistweb.no Fører frem til fagbrev.