Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøvenKursarrangør: Sturle Gramstad
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 100 timer
Pris: 20.900

Bli barne- og ungdomsarbeider - en spennende og utfordrende jobb! Kurset er praktisk orientert. Den praktiske erfaringen du har knyttes sammen med fagteorien. Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Vg3-nivå.

Undervisningen foregår i små grupper, i egnede klasserom.

Sentrale arbeidsområder er:
• Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
• Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
• Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
• Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
• Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Programfag:
• Helsefremmende arbeid
• Kommunikasjon og samhandling
• Yrkesutøvelse

1) Helsefremmende arbeid:
Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

2) Kommunikasjon og samhandling:
Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

3) Yrkesutøvelse:
Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

Finansiering:
• Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen.
• Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.
• LO-organiserte kan søke om støtte til utdanningen gjennom LO`s Utdanningsforum.
• Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
• Skal du betale utdanningen selv kan du kontakte oss for en avdragsordning

Målgruppe for kurset:
Dette er kurset for deg som ønsker fagbrev, og som har noen års yrkeserfaring fra barnehage eller andre institusjoner der man jobber med barn og unge.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ikke kursmateriell og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering:
Eksamen avlegges i den fylkeskommunen du bor. Fagbrevet får du når fylkeskommunen har godkjent dine 5 års praksis i faget, og når du har bestått en praktisk prøve og den teoretiske eksamenen.

Vis flere tilsvarende kurs: