Barn og traumer, praktisk fordypningskurs - nettkursKursarrangør: Famlab
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Onsdager, kl 20:00 - 22:00
Varighet: 9 kvelder
Pris: fra 6.300

Vi tilbyr praktisk fordypningskurs om barn og traumer som nettkurs. 9 moduler med online videoer med foredrag, 6 online live samlinger med fordypning, øvelser og deling av erfaringer og spørsmål.

Innhold:
Dette kurset er for deg som først og fremst ønsker et praktisk kurs med fokus på hva du kan gjøre i utfordrende situasjoner i hverdagen, på en reguleringsstøttende måte. Om du jobber med eller lever med barn med reguleringsutfordringer vil du typisk oppleve flere konfliktsituasjoner, som lett kan bli mer intense enn med andre barn. En stor utfordring er at mengden av konflikter og intensiteten i konfliktene gjør det vanskelig å gi barnet god utviklings og reguleringstøtte, og låser barnet og relasjonen i en negativ dynamikk.

I dette kurset lærer du hvordan du kan komme ut av denne dynamikken og snu den i en positiv retning. Og bruke det som har vært vanskelige konfliktsituasjoner til essensielle læringssituasjoner for regulerende, sosiale, emosjonelle ferdigheter. Mange situasjoner i hverdagen har potensiale til å bli konflikter, og når et barn har reguleringsutfordringer skal det lite til for å trigge barnets flykt, kamp og frysreaksjoner. Gjennom å ha en god praktisk forståelse av hva du kan gjøre i disse situasjonene kan du i vesentlig grad bidra til å styrke barnets egen evne til selvregulering.

Opplever dere noe av dette:
• Reaksjoner som varer lenge, kommer ofte, og blir veldig sterke
• Nesten kontinuerlig frustrert, lei seg eller sint
• Kommer lett i konflikt med andre, eller er passiv i lek
• Skal veldig lite til for å trigge sterke og langvarige reaksjoner
• Vanskelig å håndtere overgangssituasjoner

Om man opplever noe eller mye av dette så vil det som regel være slitsomt, krevende og frustrerende for både barnet selv, foreldre, søsken og andre som er i nærheten. Og det vil bidra til usikkerhet hos de voksne i forhold til hvordan man skal håndtere situasjonen.

Moduler:
Modul 1. PLS reguleringsstøttemodellen
Modul 2. Besluttningstagning i konfliktsituasjoner
Modul 3. Forebygging og ledelse i konfliktsituasjoner
Modul 4. Deeskalering og reparasjon
Modul 5. Løsningsorientert dialog
Modul 6. Når relasjonen er ekstra krevende
Modul 7. Tilknytningsforstyrrelser
Modul 8. Egenomsorg i omsorgsrollen del 1.
Modul 9. Egenomsorg i omsorgsrollen del 2.

Kursavgiften inkluderer:
• En individuell veiledningstime med Hans Holter Solhjell
• Gratis deltagelse, TRE introkurs
• Dag 1 av vårt kurs med Ross Greene
• Du får også kurshefte og arbeidsbok

Målgruppe for kurset:
Kurset er spesielt aktuelt for deg som jobber i barnehage, skole, barnevern, eller er foreldre til barn med reguleringsutfordringer.

Antall deltagere:
For å gi deg god personlig oppfølging og en god gruppedynamikk er det begrenset antall plasser, kun 10 deltagere.