Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjonKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Radisson Blu Hotel
          Møre og Romsdal, Ålesund
Kursadresse: Sorenskriver Bulls gate 7, 6002 Ålesund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 2.650

Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd, strukturert tilrettelegging og målrettede arbeidsprosedyrer. Du får konkrete redskaper som kan benyttes i ditt arbeide med barn.

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere atferd som sinne og aggresjon - hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik atferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming? Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende. Om de iverksettes planmessig kan sannsynligheten for forekomsten av utfordrende atferd reduseres før problemet er blitt for stort.


Kursinnhold:

1) Kurset tar utgangspunkt i systematiske studier / analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel dårlig humør, trett, sulten, tørst, frykt), vår atferd og barnets atferd.

2) Du vil få kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig, og øke dine muligheter for å løse opp i disse mysterier med barna.

3) Du vil få konkrete redskaper for tilrettelegging av alternativ atferd. Noen barn mangler ofte sosiale ferdigheter og erstatter disse med aggressive handlinger. Noen er i tillegg impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne. Andre barn oppleves å fremstå egosentriske og tar ikke hensyn til andre i omgivelsene - dette gjenspeiler de strategier de velger å gjennomføre.

Vi ønsker at kurset vil gi deltakerne:
• Felles forståelse av atferd, sinne og aggresjon
• Bevissthet omkring atferdens funksjon
• Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
• Noen redskaper til de voksne og til barna
• Inspirasjon til å tenke i nye baner!


Foreleser: Terje Wårheim

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med ulike utfordringer knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernpedagog, har mastergrad i "Tverrprofesjonelt samarbeid i Helse og sosialsektoren", har studier og har undervist innenfor veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Terje Wårheim har også videreutdanning i ”trening av kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” (ART: Aggression Replacement Training).

Terje Wårheim foreleser om temaet ”Trening av sosial kompetanse” (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening), både innen- og utenlands, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning. I tillegg foreleser Wårheim om forebygging og håndtering av problematferd hos barn og ungdom, kommunikasjon- og relasjonskompetanse, ulike opplæringsteknikker og også om andre relevante tema for ansatte / nærpersoner som samhandler med barn, ungdom og voksne. Terje Wårheim er en meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Målgruppe for kurset

Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte / omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og bevertning