Bachelorgrad - Freds- og konfliktsstudier - nettstudieKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år

Vi tilbyr en bachelorgrad - freds- og konfliktsstudier som nettstudie. Stadige forskningsfunn har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling.

Hva er -freds- og konfliktstudier?
Stadige forskningsfunn har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling. Studiet freds- og konflikt håndtering slekter på det populære fagfeltet statsvitenskap, men går enda mer i dybden på emner som fred, krig, konflikt og vold. Dette fagområdet kan kombineres med mange andre yrker som journalist, antropolog, samfunnsgeograf med mer. Det er også en nyttig faglig komplettering til en rekke andre yrkes- og studieretninger.

Målgruppe for kurset

Bachelorstudiet i freds- og konfliktstudier passer for deg som…
• Ønsker å utforske spørsmålene ovenfor nærmere
• Er interessert i verden utenfor Norges grenser
• Tror at voldelige konflikter kan løses
• Ønsker en grad som gir deg kompetanse innenfor et stadig viktigere fagfelt
• Mener at det å jobbe for fred og sikkerhet er av stor betydning