Bachelor i politikk og påvirkningKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 45.700 pr semester

Vi tilbyr bachelor i politikk og påvirkning Ønsker du å være med og påvirke? Er du politisk engasjert? Dette studieprogrammet gir deg kompetansen til å håndtere ulike påvirkningskanaler som finnes i moderne politikk. Dette kan være lobbyisme, aktivisme, definisjonsmakt og markedsposisjon.

Høyskolen Kristiania introduserer nå en ny bachelorgrad i politikk og påvirkning.

Studiet gir en bred og grunnleggende kompetanse innen praktisk politikk og politiske vitenskaper. Studiet omfatter alle de sentrale delene av statsvitenskapen, men skiller seg ut fra konkurrerende studietilbud ved å være:

• mer praktisk – med trening i praktisk politisk arbeid, og
• mer realistisk med orientering om hvor makt er i praksis, både i og utenfor staten.


Studiet ser på konsekvenser fra den seneste Maktutredningen, som konkluderte med at nasjonalstaten har fått mindre makt, mens næringsliv, organisasjoner og internasjonale ordninger har fått mer innflytelse. Gjennom bachelorstudiet vil du lære å drive lobbyisme og andre teknikker for politisk påvirkning. Studiet er derfor et lite bidrag til å demokratisere tilgangen på noen av de maktmidlene som er mest brukt i moderne politikk.

For det første er vi ekstra praktiske, ved å gi deg ferdigheter i politisk kommunikasjon og politisk organisering. For det andre er vi ekstra realistiske, ved å gi deg kunnskaper om hvor makt faktisk finnes i praksis, uavhengig av hvor man synes makten burde være.

Hva lærer du?
Gjennom studieprogrammet tilegner du deg:
• kunnskap om makt og politikk i omgivelsene, fra statsapparatet, via kommunal og overstatlig administrasjon, til transnasjonalt sivilsamfunn og multinasjonale selskaper.

• ferdigheter for å bidra til praktisk arbeid med politisk kommunikasjon, inkludert lobbyisme og påvirkningskampanjer, eller politisk økonomi, inkludert utredningsarbeid, samskapning og offentlig innovasjon.

• generell kompetanse i reflektert og selvstendig bruk av kunnskap og ferdigheter, i konkrete arbeidssituasjoner, når du står overfor etiske og strategiske dilemmaer.

• kunnskap om statsvitenskapens sentrale metoder, teorier og funn, om kommunal, statlig og mellomstatlig politikk. I tillegg lærer du om ikke-statlig politikk, som lobbyisme, aktivisme, kulturell innflytelse, økonomisk dominans, og samspillet mellom statlige lover, lokale sedvaner og internasjonale normer.

• et arsenal av teknikker for politisk påvirkning. Du lærer å utforme taktikk, mobilisere ressurser, utrede faktiske forhold, velge strategiske virkemidler, og utforme budskap i medier. Du får trening i å bruke teknikkene, men også i å reflektere selvkritisk omkring hva du bruker teknikkene til. Det blir gjesteforelesere fra organisasjonsliv, næringsliv og offentlig forvaltning.
Studieprogrammet har en verdimessig forankring i generelle humanistiske verdier og FNs menneskerettighetserklæring.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i politikk og påvirkning

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse

Vis flere tilsvarende kurs: