Bachelor i musikkproduksjon (påbygging)Kursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 2 år
Pris: 47.000 pr semester

Vi tilbyr påbygging til bachelor i musikkproduksjon. Påbygging til Bachelor i musikkproduksjon utdanner lydteknikere og fremtidige musikkprodusenter med kompetanse til å arbeide selvstendig i musikkstudio, med musikkinnspillinger på location, og med konsert og scenelyd.

Innhold:
Studentene vil i løpet av studiet få bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til endelig konsumprodukt i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv. Som student får du tilgang til profesjonelt utstyr og gode fasiliteter, som studiorom og maclaber for musikkproduksjon, fra åtte om morgen til midnatt, sju dager i uken.

Du blir veiledet av bransjeaktive lærere med høy kompetanse og får en bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til utgivelse i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv. Studiet er allment kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og en betydelig andel av de som jobber der i dag har tidligere studert hos nettopp dette.

Utveksling:
• I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket. For øvrige utvekslingsmuligheter, ta kontakt med programansvarlig.

Mastermuligheter:
• Dette studiet gjør deg kvalifisert for videre masterstudier. Med en bachelorgrad i musikkproduksjon, er du for eksempel kvalifisert til opptak ved master i musikkteknologi ved NTNU.

Målgruppe for kurset

Dette studie er relevant for deg som allerede har fullført årsenheten i musikkproduksjon eller tilsvarende og som vil ta et toårig påbygg for å få en bachelor i musikkproduksjon.

Forkunnskaper:
• Studiet krever fullført og bestått Årsstudium i musikkproduksjon før du kan søke opptak til studieprogrammet.

Eksterne søkere som kan vise til kompetanse tilsvarende Årsenhet i musikkproduksjon av minst 60 studiepoengs omfang kan også søke direkte opptak. Eksterne søkere må i tillegg til søknad og dokumentasjon av tidligere utdanning også levere 1-3 lydfaglige arbeider.

Søkerne rangeres etter oppnådde resultater fra tidligere studier. Lydfaglige arbeider er en del av vurderingsgrunnlaget for eksterne søkere.