Bachelor i livsstilsendring og folkehelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 41.200 pr semester

Vi tilbyr bachelor i livsstilsendring og folkehelse. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

Du lærer også teknikker innenfor motiverende kommunikasjon for å kunne påvirke klienters evne til egenmestring. I tillegg til individuelle faktorer får du kunnskap om hvilke samfunnsfaktorer som er av betydning for befolkningens helse, og hvordan disse kan påvirkes. Du vil samtidig lære å planlegge, organisere, lede og evaluere folkehelserelaterte prosjekter.

Du vil både møte studentaktiviserende læringsformer og få ekstern praksis underveis i studiet. Eksempler på aktuelle praksissteder er fylkeskommune, kommune, frisklivssentral, frivillige organisasjoner, opplysningskontorer og rehabiliteringsinstitusjoner.

Praksis:
Ferdighetstrening, praktiske øvelser og tverrfaglig prosjektarbeid, sammen med ekstern praksis i bedrifter / institusjoner, skal gjøre at studentene våre er best mulig forberedt for arbeidslivet etter endt studium.


Program:

1 år)
• Anatomi og fysiologi 1
• Anatomi og fysiologi 2
• Anatomi og fysiologi 3
• Sykdomslære 1
• Sykdomslære 2
• Samfunn, individ og vitenskaplig metode

2 år)
• Mat, fysisk aktivitet og helse
• Rus, tobakk og psykisk helse
• Grunnleggende ernæring
• Motiverende kommunikasjon
• Fysisk aktivitet og helse
• Ernæring og helse

3 år)
• Prosjektledelse og formidling
• Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet
• Vitenskapsteori, metode og statistikk
• Samfunnsplanlegging og utvikling
• Helsefremmende arbeid i praksis
• Bacheloroppgave


Karriere:
Det er et økende behov for ansatte med høy kompetanse innenfor folkehelsearbeid, og studiet passer for deg som ønsker å motivere, veilede, opprettholde eller bidra til å fremme folks helse. Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du jobbe i ulike prosjektstillinger eller som folkehelsekoordinator i kommuner og bedrifter. Stadig flere av landets kommuner får dessuten egne frisklivssentraler.

Du får kompetanse som er skreddersydd for rollen som frisklivskoordinator eller frisklivskonsulent ved slike sentraler. Andre aktuelle arbeidsplasser er for eksempel frivillige organisasjoner og andre steder der kunnskap om helse og helsefremmende arbeid er etterspurt. Du er også kvalifisert til en rekke masterstudier i inn- og utland.

Målgruppe for kurset

Dette bachelorstudiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og / eller samfunnsnivå.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse

NB! Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.