Bachelor i internasjonale studier - nettstudie



Kursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 1 år

Vi tilbyr en bachelorgrad i internasjonale studier som nettstudie. I tillegg til de fire tradisjonelle hovedtemaene – internasjonal historie, internasjonal politikk, politisk økonomi og folkerett bygger internasjonale studier på en rekke dagsaktuelle temaer.

Innhold:
I tillegg til de fire tradisjonelle hovedtemaene - internasjonal historie, internasjonal politikk, politisk økonomi og folkerett - bygger internasjonale studier på en rekke dagsaktuelle temaer. Bachelorgraden inneholder blant annet emner som tar for seg migrasjons- og flyktningstudier, terrorisme, militæretikk, områdestudier og sikkerhetsstudier.

Som et supplement til de studiepoenggivende emnene vil studieturer til Afrika og Midtøsten, kurs i konflikthåndtering, samt mulighet for utveksling og internship gjøre at graden både er praksisnær og anvendelig. Internasjonale studier slekter på statsvitenskap, og kan være et strategisk og spennende supplement om du ønsker å lære mer om politikk og statsmakter utenfor Norge.

Målgruppe for kurset

Studiet passer for deg med interesse for verden utenfor Norges grenser og som ønsker å lære mer om internasjonale forhold og hendelser. Internasjonale studier tilbys som årsstudium eller bachelor, stedlig i Oslo eller som nettstudium.