Bachelor i innkjøpsledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i innkjøpsledelse. Bachelor i innkjøpsledelse gir kunnskap om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Sentrale emner i studiet tar for seg innkjøpsledelse, prosjektledelse, arbeid med leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelser.

Du får innsikt i forskjellene i innkjøp av varer og tjenester, og også hvordan du jobber med de store anskaffelsesprosjektene.

Forretningsorienterte fag:
Innkjøp henger tett sammen med utvikling av bedriftens konkurranseevne. Det er viktig å forstå hva kundene etterspør og har behov for. Studiet inneholder derfor forretningsorienterte fag som innkjøpsstrategier, forbrukeratferd, markedsføring og service. Som ansvarlig for virksomhetens innkjøp og anskaffelser har du stor påvirkning på lønnsomhet og kostnader. Innkjøpsavtalene er nær knyttet til effektivitet i forsyningskjeden. Økonomistyring, priskalkyler, logistikk og distribusjon gir deg grunnleggende kunnskaper om forretningsdrift.

Praksis og utveksling:
Underveis i studiet har du mulighet for praksisopphold i en av de virksomhetene høyskolen har samarbeid med. Det gir deg mulighet til bedre å forstå sammenhengene mellom teori og praksis. Høyskolen har også avtaler om utveksling med en rekke universiteter over hele verden. Du kan dermed også velge å gjennomføre et semester i utlandet.

Program:

1 år)
• Prosjektstyring
• Verdikjedeledelse
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Serviceledelse
• Innkjøpsledelse
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeratferd

2 år)
• Innkjøpsstrategier og leverandørrelasjoner
• Forhandlinger
• Metode 1: Statistikk og kvantitative metoder
• Bedriftsøkonomi
• Valgemne / praksis eller utveksling

3 år)
• Logistikk og forsyning
• Kontraktrett og anskaffelser
• Økonomistyring
• Samfunnsøkonomi
• Forretningsetikk
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i innkjøpsledelse

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse