Bachelor i helse- og idrettsledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 40.900 pr semester

Vi tilbyr bachelor i helse- og idrettsledelse. Husker du dine første idrettsgleder, turarrangementer i skog og fjell, eller sosiale begivenheter med frivillige fra Røde Kors? Bli med på å forme morgendagens idrettsgleder med kompetansen fra en Bachelor i helse- og idrettsledelse.

Her vil du lære hva som kreves av deg for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Gjør lidenskapen din til et levebrød!
Du trenger ikke å bli trener eller idrettsutøver for å jobbe med sport. Norsk idrett er en kompleks bransje, som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, juss, økonomi og strategi – på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i helse- og idrettsledelse gi deg.

En bransje i utvikling
Norsk idrett har et historisk perspektiv endret seg fra å fokusere på militært forsvar og klassekamp, til folkehelse og kommersialisering. Før handlet folkehelse i stor grad om hva sykdom er, mens det i dag er fokus på livsstil og hva som forårsaker sykdom. Samfunnet trenger mennesker som kan imøtekomme kravene til lederkompetanse innen idrett og folkehelse. Det er behov for ledere som kan bidra til at den nødvendige utviklingen fortsetter. Ta en Bachelor i helse- og idrettsledelse som gjør deg rustet til å møte dagens og fremtidens utfordringer innen norsk idrett.

Bachelor i helse- og idrettsledelse gir deg muligheten til å utforske fagfeltet idrett, folkehelse og ledelse, og hvilke krav som vil kjennetegne fagfeltet i årene som kommer. Vi gir deg den kompetansen som forventes av deg.

Hva lærer du?
Studiet er utarbeidet med den hensikt å fremme gode ledere og godt lederskap innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid. Du vil lære om hva som kjennetegner disse sektorene, hvilke muligheter og utfordringer hver av dem møter i fremtiden og hvilke synergieffekter som kan oppstå mellom dem.

I løpet av bachelorstudiet får du kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, markedsføring og ledelse, som gjør deg i stand til å bli en god leder. Du vil lære deg arbeidsmetoder, kritisk tenkning og praktisk tilnærming til problemstillinger.

Bachelor i helse- og idrettsledelse vil gi deg forståelse for den samfunnsbetydningen idrett, folkehelse og frivillig arbeid har, og hvilke hensyn som må tas som leder innenfor dette feltet. Studiets sammensetningen av emner, samt blandingen av praktiske og teoretiske tilnærminger, gir deg en yrkesrettet og samfunnsrelevant utdanning.

Målgruppe for kurset

Dette bachelorstudiet er for deg som ønsker å arbeide med helse- og idrettsledelse

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse

NB! Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.