Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) nettstudieKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 år
Pris: 46.000 pr semester

Vi tilbyr Bachelor i digital etterforskning som nettstudie. IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Jobb i etterretning eller med datasikkerhet:
Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament, for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen.

Studentene utvikler en grundig metodisk tilnærming til å sikre, analysere og etterforske digital kriminalitet, til håndtering av sikkerhetsbrudd for raskt å gjenvinne kontroll over en situasjon, og til å samle bevis på en profesjonell måte. Du vil også oppnå nødvendige ferdigheter rundt risikovurdering og sikring av digitale miljøer.

Studiets oppbygging:
Første studieår fokuserer på innhenting av digitale bevis og sikring av informasjon som kan brukes i en etterforskning. Studentene utvikler grunnleggende forskningsferdigheter og evne til å verifisere informasjon. Vi introduserer de viktigste teknologiene som benyttes for å sikre datasystemer. Andre studieår går mer i dybden på informasjon i datasystemer, mobiltelefoner og nettbrett.

Vi utforsker filsystemer som brukes til lagring av data og andre områder av operativsystemene som inneholder registreringer av brukernes adferd, vitale tidsstempler og annen informasjon datamaskiner trenger under normal drift. Vi kan hente ut denne informasjonen fra case-eksempler, og bruke dette til å bygge tidslinjer av brukernes aktiviteter. Vi ser også på hvordan datasystemer og nettverk kan være svekket.

Det siste året av bachelorgraden er lagt opp til at du kan ta hovedfag i emner av din egen interesse, og å utforske hvordan avanserte etterforskningsutfordringer oppstår i nye teknologier, samt ta hovedfag i emner som data recovery, incident management og cryptography. Avslutningsprosjektet åpner for å utforske nye systemer og programmer. Målet er å bli en kompetent og kunnskapsrik etterforsker i området av cybersikkerhet eller etterforskning av cyberkriminalitet.

Innhold:

Første studieår:
• Problem Based Learning and Research Methodologies
• Introduction to Information Security
• Professional Aspects of Computing
• Introduction to Programming
• Discrete Mathematics
• Network Principles
• Programming and Databases

Andre studieår:
• Digital Forensics Practice and Procedure
• Operating File Systems
• File System Analysis
• Network Security
• Wireless and Mobile Devices
• Digital Investigation

Tredje studieår:
• Security and Law
• Elective
• Elective
• Elective
• Elective
• Advanced Device Forensics

Electives:
• Cryptography and Steganography
• Incident Management
• Data Recovery
• Ethical Hacking
• Risk Analysis
• Honey Pots

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

Opptakskrav:
• Matematikk R1 (2MX), eller S1 og S2
• Generell studiekompetanse
• Realkompetanse

Undervisningsspråk:
Studiet holdes på Engelsk

Lånekassen:
Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse. NOKUT-akkreditert.