Bachelor i anvendt psykologiKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Bjørknes Høyskole
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Lovisenberggata 13, 0456 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 40.700 per semester

Vi tilbyr bachelor i anvendt psykologi. En bachelor i anvendt psykologi vil gi deg et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet: nemlig hvordan den teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis.

Innhold:
Med en bachelor i anvendt psykologi kan du kvalifisere til opptak ved de masterprogrammene i psykologi som tilbys både i Norge og utlandet. Psykologi er kort sagt, studien av tenkning. Tenkning er et veldig bredt begrep, og innbefatter blant annet hva vi opplever, tenker, føler og hva vi gjør som mennesker. Både som enkeltindivid og i grupper.

Fra tidligere av var psykologien, eller «sjelelære» som det het den gang - preget av filosofer som forsøkte å tenke seg til hvordan mennesket og hjernen fungerte. I dag er psykologien en etablert som en sentral gren i vitenskapen. Det benyttes et bredt spekter av forskningsmetoder for at vi skal kunne observere, og forske på tenkning.

Lånekassen:
• Studiet er godkjent av lånekassen


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker bachelor i anvendt psykologi.

Vis flere tilsvarende kurs: