Bachelor i anvendt psykologiKursarrangør: Oslo Nye Høyskole
Sted: Oslo Nye Høyskole
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Lovisenberggata 13, 0456 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år

Oslo Nye Høyskole tilbyr bachelor i anvendt psykologi. Du vil lære om psykologisk teori og forskning, samt om hvordan denne kompetansen kan brukes på ulike områder i samfunnet.

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi vil du lære om grunnleggende teori innen psykologi. For eksempel vil du lære om hvordan vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet, og hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger.

Du vil lære om normalpsykologi og om psykiske lidelser, og du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon.

Etter bacheloren kan du fortsette på master i psykologi ved Oslo Nye Høyskole eller søke på andre masterstudier både i Norge og utlandet.

Hva lærer jeg?
På bachelorprogrammet i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.

Du lærer blant annet om:

• menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling
• hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger
• relasjonen mellom hjernen og hvordan vi oppfører oss
• sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
• terapeutrollen, terapeutiskrelasjon og den terapeutiske alliansen
• kunnskap om psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder

Lån og stipend:
Studiet er godkjent av lånekassen.

Opptakskrav:
Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Studiet tilbys både på campus i Oslo og som nettstudium.

Vis flere tilsvarende kurs: