Bachelor i akupunktur (3 år - deltid)Kursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (120 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år - deltid, samlingsbasert
Pris: 32.200 pr semester

Vi tilbyr bachelor i akupunktur. En akupunktør i klinisk praksis møter mennesker i alle aldre med ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte dagens og framtidens helseutfordringer. Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved behandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre uteksaminerte studenter har bred kompetanse i behandling av blant annet pasienter med ulike smertetilstander.


Innhold:
Vi legger stor vekt på varierte og studentaktiviserende læringsformer. Dette gjør din studiehverdag spennende og interessant. Teoriundervisning integreres i ferdighetstrening, klinisk undervisning og praksis på studentklinikken. Slik skaper vi en læringssituasjon som ligger tett opp til det som skjer i praksisfeltet. Undervisningen foregår i små klasser hvor nærhet til foreleser står sentralt.

Undervisningen ved høyskolens anatomiske læringssenter gir deg en unik mulighet til å se kroppen i tredimensjonalt perspektiv. De humane preparatene gjør at du enklere forstår strukturene du palperer, og hvor du trygt kan nåle pasienten. Gjennom hele studiet kombinerer vi derfor undervisning på anatomisk læringssenter med ferdighetstrening.

På studentklinikken videreføres kunnskapen og ferdighetene du har ervervet deg, og under kyndig veiledning lærer du å anvende teknikkene i praksis på pasientene. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant. Våre forelesere har mange års erfaring som akupunktører både i privat og offentlig helsevesen, høy forskningskompetanse og/eller lang klinisk erfaring.


Program:

1 år)
• Akupunkturpunkter ihht anatomi og funksjon
• 200 filosofi og medisinsk historie
• Praktiske ferdigheter
• Differensiering av syndromer

2 år)
• Mat, fysisk aktivitet og helse
• Triggerpunkter og smertefysiologi del 2
• Triggerpunkter og smertefysiologi del 2
• Klinisk akupunktur del 2

3 år)
• Vitenskapsteori, metode og statistikk
• Klinisk akupunktur del 1
• Klinisk akupunktur del 3
• Bacheloroppgave


Studieopphold i Kina:
I femte semester, tredje studieår, får du mulighet til å reise på en fire ukers studietur til Nanjing i Kina. Der får du klinisk undervisning på sykehus samt forelesninger gitt av de ansatte ved Nanjing University of Chinese Medicine. I tillegg til det faglige er dette en unik mulighet til å bli kjent med kinesisk kultur og samfunn. I løpet av studieturen er det også mulig å besøke byene Suzhou, Shanghai og Beijing.

Målgruppe for kurset

Søkere med helsefaglig bakgrunn, medisinsk årsenhet eller tilsvarende kan høsten 2018 få innpass i 2. studieår og ta de to siste årene på det ordinære bachelorstudiet i akupunktur over tre år på deltid.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:
• Sykepleie
• Ergoterapi
• Fysioterapi
• Lege
• Årsenheten i grunnmedisin
• Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania