Bachelor i akupunkturKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i akupunktur. En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Innhold:
En akupunktør trenger både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I hvert emne legger vi vekt på å undervise hvordan teoretisk kunnskap kan overføres til praktiske ferdigheter. Bachelorgradens første studieår består hovedsakelig av anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er nødvendig grunnleggende kunnskap for å gi en sikker og trygg behandling. I tillegg undervises det i akupunktur, med vekt på praktisk lokalisering av akupunkturpunkter og nåleteknikk, og du har anledning til å observere arbeidet på studentklinikken.

Praktisk studium:
I andre og tredje studieår inneholder studiet hovedsakelig akupunkturfaglige emner. Du tilegner deg kunnskap i både medisinsk og kinesisk akupunktur, og forskning på fagfeltene. En stor del av undervisningen er praktisk rettet, slik at du øver inn ulike teknikker på andre medstudenter og møter pasienter i klinisk undervisning. Allerede i andre studieår starter praksis på høyskolens studentklinikk under veiledning av en av våre dyktige akupunktører.


Program:

1 år)
• Anatomi og fysiologi 1
• Anatomi og fysiologi 2
• Anatomi og fysiologi 3
• Sykdomslære 1
• Sykdomslære 2
• Samfunn, individ, vitenskaplig metode og akupunktur

2 år)
• Akupunkturpunkter i henhold til anatomi og funksjon
• Filosofi og medisinsk historie
• Diagnostisering og praktiske ferdigheter
• Differensiering av syndromer
• Triggerpunkt og smertefysiologi, del 1
• Triggerpunkt og smertefysiologi, del 2

3 år)
• Mat, fysisk aktivitet og helse
• Klinisk akupunktur del 1
• Vitenskap, metode og statistikk
• Klinisk akupunktur del 2
• Klinisk akupunktur del 3
• Bacheloroppgave


Praksis:
I andre og tredje studieår får du verdifull praksis på vår studentklinikk. Under kyndig veiledning vil du utvikle gode kliniske og terapeutiske ferdigheter. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, så erfaringen herfra er svært relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

Studieopphold i Kina:
I femte semester (tredje studieår) får du mulighet til å reise på en fire ukers studietur til Nanjing i Kina. Der får du klinisk undervisning på sykehus samt forelesninger gitt av Nanjing University of Chinese Medicine. I tillegg til det faglige er dette en unik mulighet til å bli kjent med kinesisk kultur. I løpet av studieturen er det også mulig å besøke byene Suzhou, Shanghai og Beijing.

Målgruppe for kurset

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse

NB! Bachelorstudenter på Bachelor i akupunktur må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.