Bachelor i Pedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 6 semestre
Pris: 36.000 pr semester

Vi tilbyr bachelor i pedagogikk som nettstudie. Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania handler om læring og undervisning innenfor utdanning og arbeidsliv.

Beskrivelse:
Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. Innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge. Valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse er unik for Høyskolen Kristiania og består av digitalisering, kreativitet, innovasjon, gruppeprosesser, og flerkulturell pedagogikk. Graden avsluttes med bacheloroppgaven. Vi vil innenfor de ulike delene av graden tilstrebe å trekke inn det nyeste innen forskning om læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv.

Læringsmål:
Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger innenfor læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Videre har du innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og kjenner til kriterier for god praksis nasjonalt og internasjonalt. Til sist skal du ha grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelig metoder, og kunne skrive kortere akademiske tekster.

Gjennomføring:
Bachelor i pedagogikk tilsvarer et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Studiet er nettbasert og tilrettelagt slik at du kan velge å følge det på deltid eller fulltid. Følger du hele bachelorforløpet utgjør den obligatoriske delen 150 studiepoeng, mens 30 studiepoeng er valgfrie. Innenfor de valgfrie emnene har du anledning til å ta emner ved annen akkreditert, internasjonal utdanningsinstitusjon.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker bachelor i pedagogikk

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Eksamensavgift

Eksamen/sertifisering:
Høyskolen Kristiania er ansvarlig for bachelorstudiet og utsteder vitnemål når du har bestått eksamen i alle kursene.