Bachelor i PR og kommunikasjonKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 47.000 pr semester

Vi tilbyr det mest komplette bachelorstudiet i PR, som gir deg metodekunnskaper, praktisk erfaring og faglig innsikt. Det gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet.

Innhold:
Bachelor i PR og kommunikasjon er et spennende og levende studium for deg som er opptatt av mennesker, kommunikasjon og det som skjer i samfunnet. Dette studiet krever mye, men gir desto mer igjen for den samfunnsinteresserte studenten. Underveis i studiet får du en innføring i ulike journalistiske verktøy og vil blant annet skrive intervjuer, reportasjer, referat, notiser og kommentarer.

Du får kunnskap om det norske medielandskapet, måten mediene fungerer på, måten journalister jobber på, og grunnen til at journalister og redaktører prioriterer som de gjør. Videre vil du lære å skrive pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg som får fram din sak på best mulig vis. Intervjutrening inngår også i den praktiske delen av studiet, og du vil få trening i argumentasjon, debatteknikk og formidling.

Politikk og PR:
Du vil også bli kjent med det norske politiske systemet og forstå hvordan politiske beslutninger tas, og hva slags påvirkningsmuligheter som finnes i politiske prosesser. Slik lærer du å se prosessene bak det offentlige spillet og får de ferdighetene du trenger for å kunne jobbe med dem.


Program:

1. år)
• Journalistikk
• PR-fagets samfunnsrolle
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Intern kultur og kommunikasjon
• Politikk og påvirkning
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeradferd

2. år)
• Kampanjestrategier
• Medier og mediepåvirkning
• Metode 1: Statistikk og kvantitative analyser
• Bedriftsøkonomi
• Valgemne eller utveksling

3. år)
• Politisk kommunikasjon
• Markeds- og samfunnskommunikasjon
• Retorikk og argumentasjon
• Samfunnsøkonomi
• Omdømmebygging og krisehåndtering
• Metode 2: Markedsanalyse - kvantitative metoder
• Bacheloroppgve


Praksis, utveksling eller spesialisering:
I ditt andre studieår får du mulighet for praksisopphold hos en arbeidsgiver, utveksling eller spesialisering i et valgfritt markedsfaglig emne. Beliggenheten vår midt i Oslo sentrum gjør kontakten med næringslivet enkel. Ved å løse oppgaver for eksterne oppdragsgivere som en del av undervisningen får du best mulig erfaring med å lage kampanjer i praksis. Vi inviterer hele tiden inn gjesteforelesere som presenterer ferske eksempler.

Vi har blant annet hatt gjesteforelesere som:
• Skuespiller Mads Ousdal
• Generalsekretær i Høyre, John Ragnar Aarset
• Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland
• Charter-Svein
• TV-2-journalist Kjetil Sviland
• Gambit Hill + Knowlton

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i PR og kommunikasjon

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse